การทดสอบและประเมินผล ทักษะเฉพาะทางสาขาการผลิตแบบที่ 1
  • FOREIGNER
การทดสอบและประเมินผล ทักษะเฉพาะทางสาขาการผลิตแบบที่ 1

ผลการทดสอบ

ตรวจสอบผลการสอบที่สอบในประเทศญี่ปุ่น ที่นี่ (ภาษาที่รองรับ : ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 07/02/2023

07/02/2023
<ไทย> ประกาศผลการสอบประเมินทักษะเฉพาะทางสาขาการผลิต ครั้งที่ 1
(18 สาขาเฉพาะทาง ไม่รวมงานเชื่อม) ที่จัดในเดือนพฤศจิกายน 2022 (PDF)
11/03/2022
<ไทย> ได้ทำการประกาศผลการสอบประเมินทักษะเฉพาะทางหมายเลข 1 สาขาการผลิต
(18 ประเภท นอกเหนือจากงานเชื่อม) ที่ได้จัดขึ้นในเดือนมกราคม 2022 ที่ผ่านมา (เฉพาะภาษาญี่ปุ่น) (PDF)
18/02/2022
<ไทย> ประกาศผลการสอบประเมินทักษะเฉพาะทางสาขาการผลิต ครั้งที่ 1
(18 สาขาเฉพาะทาง ไม่รวมงานเชื่อม) ที่จัดในเดือนมกราคม 2022 (PDF)
17/12/2021
<ไทย> ได้ทำการประกาศผลการสอบประเมินทักษะเฉพาะทางหมายเลข 1 สาขาการผลิต
(18 ประเภท นอกเหนือจากงานเชื่อม) ที่ได้จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2021 ที่ผ่านมา (เฉพาะภาษาญี่ปุ่น) (PDF)
22/11/2021
<ไทย> ประกาศผลการสอบประเมินทักษะเฉพาะทางสาขาการผลิต ครั้งที่ 1
(18 สาขาเฉพาะทาง ไม่รวมงานเชื่อม)ที่จัดในเดือนพฤศจิกายน 2021 (ไฟล์ PDF)

CONTACTหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อผู้ประสานงาน