การทดสอบและประเมินผล ทักษะเฉพาะทางสาขาการผลิตแบบที่ 1
  • FOREIGNER
การทดสอบและประเมินผล ทักษะเฉพาะทางสาขาการผลิตแบบที่ 1

ขั้นตอนการสอบประเมินทักษะเฉพาะทางประเภท 1 สาขาการผลิต (ดาเนินการในต่างประเทศ)

รายการทดสอบทั้งหมด

รายการแนะนำการทดสอบทั้งหมด

การสอบในประเทศไทยประจำปี 2565 จะจัดขึ้นตามกำหนดการดังนี้
18 หมวด ยกเว้นการเชื่อม:จะจัดขึ้น 1 ครั้งในกรุงเทพฯ หลังเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
ตารางการสอบจะลงประกาศแจ้งผ่านทางเว็บไซด์พอร์ทัลทันทีหลังการพิจารณา

รายการเนื้อหาการสอบที่ได้จัดสอบไปแล้ว

สนามสอบBangkokปิด
วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565
จำนวนผู้สมัคร/สาขา รับสมัคร 20 ท่าน ในแต่ละสาขาเฉพาะทาง
เมื่อผู้สมัครเต็มจำนวนที่กำหนดจะปิดทันที
สาขาเฉพาะทางที่จัดสอบ 9:00~11:45
การตีขึ้นรูป, การหล่อด้วยแม่พิมพ์, แมชีนนิ่ง, การตรวจสอบเครื่องจักร, การบำรุงรักษาเครื่องจักร, การปั้มโลหะ, การเคลือบผิว(อะโนไดซิ่ง)ด้วยอะลูมีเนียม, ฟินิชชิ่ง, การประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
13:30~16:15
การผลิตแผงวงจรพิมพ์, การหล่อ, การชุบ, การประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม, งานเหล็ก, โลหะแผ่นสำหรับโรงงาน, ขึ้นรูปพลาสติก, การทาพ่นสี
วิธีการสอบ สอบข้อเขียน (ทฤษฎี・ปฏิบัติ)
ภาษา ภาษาไทย
สถานที่สอบ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
(Thai-Nichi Institute of Technology, Bangkok)
เวลาในการสอบ ภาคทฤษฎี 60 นาที ภาคปฏิบัติ 60 นาที
ค่าสอบ 520 บาท/ท่าน/สาขาเฉพาะทาง
โอนชำระผ่านธนาคาร
วิธีการชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีที่ระบุไว้เท่านั้น
ค่าธรรมเนียม
การออกหนังสือรับรอง
การสอบผ่าน
ในปีงบประมาณ(ของประเทศญี่ปุ่น) 2022 ยังไม่จัดเก็บ (ระยะเวลาปีงบประมาณ วันที่ 1 เมษายน 2022 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2023)
สถานที่สอบประเทศไทยปิด
วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2022
จำนวนผู้สมัคร/สาขา รับสมัคร 20 ท่าน ในแต่ละสาขาเฉพาะทาง
เมื่อผู้สมัครเต็มจำนวนที่กำหนดจะปิดทันที
สาขาเฉพาะทางที่จัดสอบ 9:00~11:45
การตีขึ้นรูป, การหล่อด้วยแม่พิมพ์, แมชีนนิ่ง, การตรวจสอบเครื่องจักร, การบำรุงรักษาเครื่องจักร, การปั้มโลหะ, การเคลือบผิว(อะโนไดซิ่ง)ด้วยอะลูมีเนียม, ฟินิชชิ่ง,
การประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
13:30~16:15
การผลิตแผงวงจรพิมพ์, การหล่อ, การชุบ, การประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,
บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม, งานเหล็ก, โลหะแผ่นสำหรับโรงงาน, ขึ้นรูปพลาสติก,
การทาพ่นสี
วิธีการสอบ สอบข้อเขียน (ทฤษฎี・ปฏิบัติ)
ภาษา ภาษาไทย
สถานที่สอบ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
(Thai-Nichi Institute of Technology, Bangkok)
เวลาในการสอบ ภาคทฤษฎี 60 นาที ภาคปฏิบัติ 60 นาที
ค่าสอบ 600 บาท/ท่าน/สาขาเฉพาะทาง
โอนชำระผ่านธนาคาร
วิธีการชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีที่ระบุไว้เท่านั้น
ค่าธรรมเนียม
การออกหนังสือรับรอง
การสอบผ่าน
ในปีงบประมาณ(ของประเทศญี่ปุ่น) 2021 ยังไม่จัดเก็บ (ระยะเวลาปีงบประมาณ วันที่ 1 เมษายน 2021 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2022)
สถานที่สอบประเทศไทยปิด
วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2021
จำนวนคนที่รองรับได้ รับสมัคร 20 ท่าน ในแต่ละสาขาเฉพาะทาง
ประเภทการสอบ 9:00~11:45
การตีขึ้นรูป, การหล่อด้วยแม่พิมพ์, แมชีนนิ่ง*, การตรวจสอบเครื่องจักร, การบำรุงรักษาเครื่องจักร, การปั้มโลหะ, การเคลือบผิว(อะโนไดซิ่ง)ด้วยอะลูมีเนียม, ฟินิชชิ่ง,
การประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
13:30~16:15
การผลิตแผงวงจรพิมพ์, การหล่อ, การชุบ, การประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,
บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม, งานเหล็ก, โลหะแผ่นสำหรับโรงงาน, ขึ้นรูปพลาสติก,
การทาพ่นสี
วิธีการจัดสอบ สอบข้อเขียน(ทฤษฎี・ปฏิบัติ)
สถานที่สอบ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
(Thai-Nichi Institute of Technology, Bangkok)
เวลาสอบ ภาคทฤษฎี 60 นาที ภาคปฏิบัติ 60 นาที
ค่าสมัครสอบ 600 บาท/ท่าน/สาขาเฉพาะทาง
โอนชำระผ่านธนาคาร
ค่าธรรมเนียม
การออกหนังสือรับรอง
การสอบผ่าน
ในปีงบประมาณ(ของประเทศญี่ปุ่น) 2021 ยังไม่จัดเก็บ (ระยะเวลาปีงบประมาณ วันที่ 1 เมษายน 2021 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2022)

CONTACTหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อผู้ประสานงาน