การทดสอบและประเมินผล ทักษะเฉพาะทางสาขาการผลิตแบบที่ 1
  • FOREIGNER
การทดสอบและประเมินผล ทักษะเฉพาะทางสาขาการผลิตแบบที่ 1

ขั้นตอนการสอบประเมินทักษะเฉพาะทางประเภท 1 สาขาการผลิต (ดาเนินการในต่างประเทศ)

นอกจากนี้ยังรวบรวมรายละเอียดการสอบถามที่ผ่านมาไว้ใน "คำถามที่พบบ่อย" ด้วย
กรุณาดูประกอบ

รายการทดสอบทั้งหมด

รายการแนะนำการทดสอบทั้งหมด

การสอบในประเทศไทยประจำปี 2566 จะจัดขึ้นตามกำหนดการดังนี้
ตารางการสอบจะลงประกาศแจ้งผ่านทางเว็บไซด์พอร์ทัลทันทีหลังการพิจารณา

ที่นี่คือหน้าที่แนะนำเกี่ยวกับการสอบประเมินทักษะเฉพาะทางประเภท 1
กรุณาตรวจสอบการแนะนำเกี่ยวกับการสอบประเมินทักษะเฉพาะทางประเภท 2 ที่นี่

รายการเนื้อหาการสอบที่ได้จัดสอบไปแล้ว

สนามสอบBangkokปิด
วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566
14:00~16:00
จำนวนผู้สมัคร/สาขา รับสมัคร 100 ท่าน ในแต่ละสาขาเฉพาะทาง
เมื่อผู้สมัครเต็มจำนวนที่กำหนดจะปิดทันที
สาขาเฉพาะทางที่จัดสอบ งานแปรรูปโลหะและเครื่องจักร, งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, งานจัดการผิวโลหะ
วิธีการสอบ สอบข้อเขียน (ทฤษฎี・ปฏิบัติ)
ภาษา ญี่ปุ่น
สถานที่สอบ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
(Thai-Nichi Institute of Technology, Bangkok)
เวลาในการสอบ 80 นาที (ทฤษฎี・ปฏิบัติ)
ค่าสอบ 1900 บาท/ท่าน/สาขาเฉพาะทาง
โอนชำระผ่านธนาคาร
วิธีการชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีที่ระบุไว้เท่านั้น
ค่าธรรมเนียม การออกหนังสือรับรอง การสอบผ่าน JPY15,000 【ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต】
การเปิดเผยผลการทดสอบ 15 ธันวาคม【กำหนดการ】
สนามสอบBangkokปิด
วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565
จำนวนผู้สมัคร/สาขา รับสมัคร 20 ท่าน ในแต่ละสาขาเฉพาะทาง
เมื่อผู้สมัครเต็มจำนวนที่กำหนดจะปิดทันที
สาขาเฉพาะทางที่จัดสอบ 9:00~11:45
การตีขึ้นรูป, การหล่อด้วยแม่พิมพ์, แมชีนนิ่ง, การตรวจสอบเครื่องจักร, การบำรุงรักษาเครื่องจักร, การปั้มโลหะ, การเคลือบผิว(อะโนไดซิ่ง)ด้วยอะลูมีเนียม, ฟินิชชิ่ง, การประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
13:30~16:15
การผลิตแผงวงจรพิมพ์, การหล่อ, การชุบ, การประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม, งานเหล็ก, โลหะแผ่นสำหรับโรงงาน, ขึ้นรูปพลาสติก, การทาพ่นสี
วิธีการสอบ สอบข้อเขียน (ทฤษฎี・ปฏิบัติ)
ภาษา ภาษาไทย
สถานที่สอบ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
(Thai-Nichi Institute of Technology, Bangkok)
เวลาในการสอบ ภาคทฤษฎี 60 นาที ภาคปฏิบัติ 60 นาที
ค่าสอบ 520 บาท/ท่าน/สาขาเฉพาะทาง
โอนชำระผ่านธนาคาร
วิธีการชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีที่ระบุไว้เท่านั้น
ค่าธรรมเนียม
การออกหนังสือรับรอง
การสอบผ่าน
ในปีงบประมาณ(ของประเทศญี่ปุ่น) 2022 ยังไม่จัดเก็บ (ระยะเวลาปีงบประมาณ วันที่ 1 เมษายน 2022 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2023)
สถานที่สอบประเทศไทยปิด
วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2022
จำนวนผู้สมัคร/สาขา รับสมัคร 20 ท่าน ในแต่ละสาขาเฉพาะทาง
เมื่อผู้สมัครเต็มจำนวนที่กำหนดจะปิดทันที
สาขาเฉพาะทางที่จัดสอบ 9:00~11:45
การตีขึ้นรูป, การหล่อด้วยแม่พิมพ์, แมชีนนิ่ง, การตรวจสอบเครื่องจักร, การบำรุงรักษาเครื่องจักร, การปั้มโลหะ, การเคลือบผิว(อะโนไดซิ่ง)ด้วยอะลูมีเนียม, ฟินิชชิ่ง,
การประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
13:30~16:15
การผลิตแผงวงจรพิมพ์, การหล่อ, การชุบ, การประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,
บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม, งานเหล็ก, โลหะแผ่นสำหรับโรงงาน, ขึ้นรูปพลาสติก,
การทาพ่นสี
วิธีการสอบ สอบข้อเขียน (ทฤษฎี・ปฏิบัติ)
ภาษา ภาษาไทย
สถานที่สอบ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
(Thai-Nichi Institute of Technology, Bangkok)
เวลาในการสอบ ภาคทฤษฎี 60 นาที ภาคปฏิบัติ 60 นาที
ค่าสอบ 600 บาท/ท่าน/สาขาเฉพาะทาง
โอนชำระผ่านธนาคาร
วิธีการชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีที่ระบุไว้เท่านั้น
ค่าธรรมเนียม
การออกหนังสือรับรอง
การสอบผ่าน
ในปีงบประมาณ(ของประเทศญี่ปุ่น) 2021 ยังไม่จัดเก็บ (ระยะเวลาปีงบประมาณ วันที่ 1 เมษายน 2021 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2022)
สถานที่สอบประเทศไทยปิด
วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2021
จำนวนคนที่รองรับได้ รับสมัคร 20 ท่าน ในแต่ละสาขาเฉพาะทาง
ประเภทการสอบ 9:00~11:45
การตีขึ้นรูป, การหล่อด้วยแม่พิมพ์, แมชีนนิ่ง*, การตรวจสอบเครื่องจักร, การบำรุงรักษาเครื่องจักร, การปั้มโลหะ, การเคลือบผิว(อะโนไดซิ่ง)ด้วยอะลูมีเนียม, ฟินิชชิ่ง,
การประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
13:30~16:15
การผลิตแผงวงจรพิมพ์, การหล่อ, การชุบ, การประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,
บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม, งานเหล็ก, โลหะแผ่นสำหรับโรงงาน, ขึ้นรูปพลาสติก,
การทาพ่นสี
วิธีการจัดสอบ สอบข้อเขียน(ทฤษฎี・ปฏิบัติ)
สถานที่สอบ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
(Thai-Nichi Institute of Technology, Bangkok)
เวลาสอบ ภาคทฤษฎี 60 นาที ภาคปฏิบัติ 60 นาที
ค่าสมัครสอบ 600 บาท/ท่าน/สาขาเฉพาะทาง
โอนชำระผ่านธนาคาร
ค่าธรรมเนียม
การออกหนังสือรับรอง
การสอบผ่าน
ในปีงบประมาณ(ของประเทศญี่ปุ่น) 2021 ยังไม่จัดเก็บ (ระยะเวลาปีงบประมาณ วันที่ 1 เมษายน 2021 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2022)